Det danske Egmont-konsernet kan bli vinneren når Staten vil dele ut hundrevis av millioner skattekroner til én kommersiell tv-kanal. Men MTG og Schibsted kan bli utfordrere.

  

Kulturdepartementet har utlyst muligheten til å søke om å inngå en avtale med staten om å tilby kommersiell allmennkringkasting. Staten vil kompensere for nettokostnadene knyttet til oppdraget. Statens bidrag vil være inntil 135 millioner kroner per år i fem år.


– Dette er en milepæl for mediepolitikken. Myndighetene har i en årrekke lagt til rette for kommersiell allmennkringkasting, men virkemidlene vi har brukt er nå utdaterte og har ikke lenger like stor verdi. Behovet er ikke noe mindre av den grunn. Vi trenger et mangfold av nyhetsmedier i hele landet, og vi trenger fortsatt et reelt alternativ til NRK, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.


Aktuelle søkere må i utgangspunktet ha en bred programprofil for å komme i betraktning, heter det i en pressemelding fra Kulturdepartementet. Allmennkringkastingsoppdraget vil primært omfatte krav om å levere riksdekkende nyhetssendinger, tilbud til barn og unge, samt norsk film- og tv-drama. Den søkeren som har de beste planene for disse kravene vil få tilbud om å inngå avtale med staten i fem år. Søkers planer vil være forpliktende i hele avtaleperioden og inngå i allmennkringkastingsoppdraget.


I kunngjøringen er det i tillegg stilt krav om at avtaleparten må ha sin hovedredaksjon og sentrale nyhetsredaksjon i Norge, og minst 100 km utenfor Oslo. Hovedlokalisering i Bergen er dermed fjernet fra kravlisten. Det er videre en forutsetning at innholdet tilbys på én lineær tv-kanal. I tillegg må allmennkringkastingsinnholdet gjøres tilgjengelig på internett.


Søknadsfristen er 23. september. Kulturdepartementet tar sikte på å ha inngått en avtale med en kommersiell allmennkringkaster i løpet av desember. Selve avtalen skal begynne å løpe senest åtte måneder etter at den er inngått.


MTG vurderer å søke

Modern Times Group (MTG) er trolig den eneste aktøren som kan utfordre TV 2 i kampen om en avtale, skriver bransjenettstedet Kampanje. Mediekonsernet var den eneste tv-aktøren som ved siden av TV 2 deltok i den siste innspillsrunden som kulturministeren la opp til.


– Vi vurderer nå utlysningen, vi ser på hvilke krav som myndighetene stiller og hvilke konsekvenser de vil måtte ha. Så får vi etter hvert se hva vi gjør. Vi må sette oss ned og fintenke, å lese utlysningen grundig blir dagens oppgave, sier administrerende direktør i MTG Norge, Morten Aass, til Kampanje.


En annen mulig utfordrer er Schibsted, som kan se muligheter utgangspunkt i blant annet Bergens Tidende og VGTV. Og hvem vet – kanskje er det duket for en allianse mellom MTG og Schibsted?


• TV-AVTALEN

Kompensasjon og avtalens varighet:

Kompensasjonen er på inntil 135 millioner NOK i året, og kan ikke overstige nettokostnadene knyttet til allmennkringkastingsoppdraget, inkludert en rimelig fortjeneste tilsvarende en driftsmargin knyttet til oppdraget på 10 prosent.


Den offentlige støtten er innrettet i tråd med gruppeunntaket for tjenester av allmenn økonomisk betydning i EØS-avtalen.


Støtte som overstiger nettokostnadene forbundet med allmennkringkastingsoppdraget, inkludert en rimelig fortjeneste, skal tilbakebetales. Støtten kan ikke benyttes til å kryss-subsidiere virksomhet som ikke omfattes av allmennkringkastingsoppdraget.


Avtalen vil gjelde i en periode på fem år, og oppstart er senest åtte måneder etter at avtale er inngått.


Krav i kunngjøringen:

For å kunne delta i konkurransen må søker oppfylle en rekke kvalifikasjonskrav. Søker må dokumentere redaksjonell og programfaglig kompetanse, både med hensyn til fjernsynsvirksomhet og audiovisuelle bestillingstjenester.


I tillegg til må søker dokumentere må tv-kanalen hvor allmennkringkastingsoppdraget skal leveres oppfyller en rekke overordnede krav. Tv-kanalens programmer skal bl.a. baseres på prinsippene for allmennkringkasting, ha tematisk og sjangermessig bredde. I tillegg må bl.a. norskspråklige programmer utgjøre minst 50 prosent av sendetiden. Disse kravene vil være bindende i hele avtaleperioden, men ikke inngå i allmennkringkastingsoppdraget.


Allmennkringkastingsoppdraget omfatter bl.a. krav om:

- å levere egenproduserte riksdekkende nyhetssendinger med base i den sentrale nyhetsredaksjonen

- norskspråklige programmer for hhv.  barn og unge

- førstegangsvisninger av norsk film og tv-drama


Kulturdepartementet vil inngå avtale med den søkeren som har de beste planene for oppfyllelse av disse kravene. Søkers planer for dette innholdet vil inngå i allmennkringkastingsoppdraget.


Allmennkringkastingsoppdraget omfatter også krav om at leverandøren må ha sin hovedredaksjon og sentrale nyhetsredaksjon i Norge, og minst 100 km utenfor Oslo sentrum. Dette innebærer at hovedredaksjonen ikke lenger trenger å være i Bergen, og åpner muligheter for bl.a. MTG og Lillehammer.


Innholdskravene gjelder distribusjon på ordinær lineær-tv. Innholdet skal også gjøres tilgjengelig i nett-tv.

(placeholder)

PUBLISERT 23.06.17 • OPPDATERT 26.06.17

Staten med milliondryss til kommersiell tv-kanal

LYSER UT GULLAVTALE: Det danske mediekonsernet Egmont og TV 2 kan bli den store vinneren når kulturminister Linda Hofstad Helleland vil delfinansiere én norsk kommersiell tv-kanal.

FOTOS: MARTIN LIND/EGMONT OG THOMAS HAUGERSVEEN/STATSMINISTERENS KONTOR


ALT OM TV