Den samlede nasjonale radiolyttingen har gått ned det siste året, viser tall som Medietilsynet presenterer i dag.

  

Ifølge målingene gjort av Kantar Media er det nedgang for de brede kanalene eid av de største radiohusene, og noe økning for nye. Fra oktober i fjor til oktober i år har det vært en nedgang i daglig lytting fra 87 til 77 minutter.


Selv om radiolyttingen har vært nedadgående de siste årene, viser lyttermålingene at nedgangen for de nasjonale kanalene samlet sett er mer markant fra 2016 til 2017 enn tidligere i perioden.


– Det er derfor grunn til å tro at den økte nedgangen i samlet radiolytting i 2017 henger sammen med radioskiftet som er gjennomført i store deler av landet, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.


Til tross for at tallene for den samlede radiolyttingen viser en nedgang, blir bildet noe mer nyansert når de tradisjonelle kanalene (NRK P1, NRK P2, NRK P3, P4 og Radio Norge) sammenlignes med de øvrige kanalene i målingen. Lyttermålingen viser at mens de tradisjonelle kanalene mister lyttere, øker lyttingen på de nyere kanalene.


– Når antall kanaler utvides, får lytterne større valgmulighet. Da er det en naturlig konsekvens at radiolyttingen fordeler seg annerledes enn tidligere år. Dette er en forventet effekt av radiodigitaliseringen, sier Velsand.


Økt lytting på nye kanaler kompenserer likevel ikke fullt ut for nedgangen i lyttingen på de tradisjonelle kanalene, slik at det totalt sett er snakk om en lytternedgang sammenlignet med fjoråret.


Størst lytternedgang for NRK

Når de ulike kanalgruppene på nasjonalt plan sammenlignes (NRK, P4-gruppen og Bauer Media), er det NRK som opplever størst nedgang.


– Fordi NRK totalt sett har flest lyttere og også er den aktøren som har slukket sine fm-sendinger først i de fleste slukkeområdene, er det ikke overraskende at NRK har den største nedgangen, sier Velsand, og fortsetter: – Bauer Media har en liten lytteroppgang fra september til oktober, men forholdet mellom de ulike kanalgruppene må likevel sies å ha vært forholdsvis stabilt det siste året.


Medietilsynet publiserer for første gang en oversikt over lyttertall for nasjonale radiokanaler, basert på målinger fra Kantar Media. Dekning, lyttetid og markedsandeler er målt.


– Det er viktig for Medietilsynet å få god oversikt over radiomarkedet nå i sluttfasen av radioskiftet. For å kunne følge utviklingen, kjøper vi derfor ulike lyttermålinger fra Kantar Media, avslutter Velsand.


Medietilsynet planlegger å publisere månedlige oversikter over lyttertall frem til det digitale radioskiftet er gjennomført. For å sikre åpenhet om lyttertallene vil Medietilsynet i tillegg til sin egen oversikt publisere hele tallmaterialet fra Kantar Media.


Oppsummert

• Andelen som lytter til nasjonal radio synker fra 68 til 64 prosent fra 2016 til 2017.


• Frafallet av lyttere øker gradvis gjennom slukkeåret. I oktober er nedgangen 6,1 prosentpoeng mot oktober i fjor.


• Andelen som lytter til de tradisjonelle kanalene har sunket fra 66 til 54 prosent på tre år. Tilsvarende har andelen som lytter til de nye kanalene økt fra 14 til 27 prosent over samme periode.


• NRK opplever størst nedgang av kanalgruppene med 8,8 prosentpoeng siste 12 måneder. P4-gruppen går ned 1,3 prosentpoeng samme periode, mens Bauer Media går opp 0,6 prosentpoeng.

(placeholder)

PUBLISERT 10.11.17

Nedgang for radiolytting etter overgangen til dab

DABBER AV: Radiolyttingen går nedover etter overgangen til dab. Se tallene her.

(placeholder)
Tredje sesong av National Geographic-serien «Vinterveiens helter» spilles inn
Tredje sesong av National Geographic-serien «Vinterveiens helter» spilles inn
To riksdekkende norske radiokanaler konkurrerer om å få oss i den rette julestemningen
To riksdekkende norske radiokanaler konkurrerer om å få oss i den rette julestemningen
Snapchat satser på annonseformat som sjefen tidligere har kalt «creepy»
Snapchat satser på annonseformat som sjefen tidligere har kalt «creepy»

ALT OM RADIO