– NRKs nye hovedkontor på Ensjø i Oslo skal bli et kreativt mediehus i verdensklasse og bidra til å gi området og byen et skikkelig løft, sier kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen. Nye  illustrasjoner  viser mulighetene i  NRKs  byggeprosjekt.


NRK planlegger å flytte inn i nytt hovedkontor på Ensjø i 2029. Forslag til reguleringsplan blir sendt til Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune i august i år. Nå deler NRK nye illustrasjoner som viser hvilke kvaliteter det nye hovedkontoret på Ensjø kan tilføre området og byen.


Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen er begeistret for mulighetene illustrasjonene synliggjør.


– Jeg synes de er inspirerende og informative. De viser at det på Normannsløkka er mulig å realisere et bygg som oppfyller NRKs visjon om et kreativt mediehus i verdensklasse, og som samtidig bidrar til å gi Ensjø og byen et skikkelig løft.  


Hun understreker at dette er foreløpige illustrasjoner som viser potensialet og et mulighetsspenn, og ikke et ferdig tegnet bygg.


– De er realistiske når det gjelder høyder, volumer og hvordan et bygg på 50.000 kvadratmeter kan tilpasses tomten, omgivelsene og byen rundt. Det nye bygget vil tilrettelegge for NRKs behov og fremtidige medieproduksjon. Det kommer til å bli et veldig godt sted å jobbe.


Utlyser arkitektkonkurranse 

Illustrasjonene er laget av NRKs reguleringsarkitekter i Rodeo og Nordic. I neste fase starter arbeidet med å detaljere og utforme bygget. 


– Vi er opptatt av at det blir et bygg med gode arkitektoniske kvaliteter, et bygg som begeistrer. Vi har god dialog med Norske arkitekters landsforbund og over sommeren håper vi å kunne utlyse en arkitektkonkurranse, forteller Fürst Haugen. 


Et nytt kapittel

Nyheter og debatt, studioinnspillinger med publikum og konserter med Kringkastingsorkestret er noe av det som vil gi en ny puls til området. Svært mange mennesker kommer til å bruke bygget. I tillegg til NRKs ansatte, vil det være en jevn strøm av samarbeidspartnere, gjester og deltakere i NRKs produksjoner.


– NRK vil bli et nytt omdreiningspunkt på Ensjø, et mediehus tett integrert med omgivelsene og byen. Jeg er sikker på at dette vil gi mange positive ringvirkninger for både NRK og nabolaget, sier kringkastingssjefen.  
PUBLISERT 14.05.24


Slik kan NRKs nye hovedkontor bli

ET LØFT FOR NRK – OG ENSJØ:  Slik ser NRKs reguleringsarkitekter Rodeo og Nordic for seg at Ensjøplassen og hovedadkomsten til NRK kan bli.