Mediekonsernet Story House Egmont går i minus. Det danskeide forlaget varsler nå en felles europeisk ledelse – og en nedbemanning på 60 årsverk i Norge.På et allmøte i Egmonts kontorer i Nydalen i Oslo i dag ble selskapets rundt 240 ansatte orientert om de nye kuttene. Det skjer bare noen dager etter at selskapet la frem et underskudd på driften i 2023 på 3,5 millioner kroner. 


– Trenden fra 2023 har dessverre fortsatt inn i 2024. De makroøkonomiske tendensene ligger fast, med høye priser og lav kronekurs, og løssalgs- og annonseinntekter er lavere enn vi hadde håpet på. Spareplanen i fjor var dessverre ikke nok. Vi blir nødt til å redusere kostnader og bemanning ytterligere i den norske virksomheten, for at den skal være lønnsom og økonomisk bærekraftig, sier administrerende direktør i mediadelen i Story House Egmont, Per Kjellander. 


Endrer retning

Nå endrer mediehuset retning. Strategien med vekst gjennom nye satsninger blir erstattet med fokus på kjernevirksomheten, som er kvalitetsinnhold til print og digitale plattformer. Og nå som den norske virksomheten er en del av den europeiske medieorganisasjonen, ligger det til rette for flere synergier og tettere samarbeid på tvers av landegrensene, skriver mediekonsernet i en pressemelding.


–  Det at vi har organisert oss på tvers av landene, gjør at vi kan få tilbake lønnsomheten uten at det går ut over kvaliteten på våre merkevarer. Dette oppnår vi gjennom mer fokus på standardiserte arbeidsprosesser, reduserte system- og leverandørkostnader og langt mer utveksling av innhold på tvers av markedene vi opererer i. Tilsvarende omorganisering ble gjennomført i 2020 da flere land i Europa ble satt under felles ledelse, sier Kjellander.


De ansatte i Story House Egmont i Norge har i dag blitt informert om den kommende omorganisering og nedbemanning. Det vil også bli gitt et åpent tilbud om sluttpakker og gavepensjon. Nedbemanningen vil ramme både det redaksjonelle miljøet i tillegg til salg, marked og fellesfunksjoner som IT, teknologi og økonomi. I tillegg avvikles noen områder som ligger utenfor de strategiske kjerneområdene. 


– Vi håper at vi klarer å komme oss gjennom denne nedbemanningen med størst grad av frivillighet. Derfor har vi oppjustert sluttpakkene, slik at de av våre dyktige medarbeidere som velger å takke ja, får en best mulig start på et nytt kapittel i arbeidslivet. I tillegg tilbyr vi bidrag til etterutdanning eller karriereveiledning, sier Kjellander. 


Fortsatt fremtidstro

Han innser at dette er en tøff prosess for alle, men er tydelig på at det på andre siden står et mediehus som er godt rustet for fremtiden. 


– Vi er en stor og sterk aktør på det norske markedet. Som en av de beste på historiefortelling, både kommersielt og redaksjonelt, og med sterke merkevarer som Hjemmet, Bonytt, Klikk og Egmont People har vi alle forutsetninger for å komme sterkere ut etter denne tøffe prosessen. Vi ser også etter mulige fremtidige oppkjøp og nye, lønnsomme lisensieringer, avslutter han.  


PUBLISERT 02.05.24


OPPLAGSFALL OG ANNONSESVIKT:  Administrerende direktør i mediadelen i Story House Egmont, Per Kjellander. varsler mer fokus på standardiserte arbeidsprosesser, reduserte system- og leverandørkostnader og langt mer utveksling av innhold på tvers av markedene mediekonsernet opererer i. 


Kriserammet bladforlag nedbemanner enda en gang