I nyeste utgave av Donald Duck & Co har gjengen i Andeby fått sørlandsdialekt. Programleder og youtuber Christopher Robin Omdahl fra Mandal har hatt jobben med å oversette Donald til sin dialekt. Denne uken snakkes det for første gang sørlandsk i Andeby. Dette skjer i utgaven av Donald-bladet som utkommer fredag 16. februar, i forbindelse med dialektprosjektet «Hele Norge kvakker». Gjennom hele 2024 vil Donald-bladet inneholde historier som er oversatt til norske dialekter, og kjente ambassadører for dialektene får i oppgave å kle Donald i deres lokale språkdrakt.


Krisetilstand eller Andal?

Det er Christopher Robin Omdahl fra Mandal, programleder, youtuber og Skilpadden i forrige runde av Maskorama, som har hatt i oppgave å oversette Donald til sørlandsk. Omdahl har valgt å oversette sin personlige Donald-favoritthistorie «Personlighetsvelgeren», som første gang sto på trykk i Donald Duck & Co 45/1997. 


Omdahl har tatt oppgaven på alvor, og brukte lang tid på å finne frem til den perfekte historien å sette til Sørlandet. 


– Historien jeg har valgt er egentlig ganske teknologipessimistisk. Det er interessant å lese den nå, med tanke på hvor mye teknologien har utviklet seg siden historien først kom ut. Jeg tror den veldig er relevant i dag, sier Omdahl. 


Til historien hører en hendig ordliste med forklaringer på de mest utpregede mandalske uttrykkene. I bladet følger det i tillegg med et «duckifisert» kart over Kristiansand – eller Krisetilstand, som det nå heter. 


Stem på DIN dialekt! 

Kommer du IKKE fra Sørlandet? Fortvil ei! På Donald.no kan du nå stemme på hvilken dialekt Donald skal snakke i kommende Donaldblader. 
PUBLISERT 16.02.24


Hele Norge kvakker

SPRÅKSPRELL: Christopher Robin Omdahl har oversatt Donald til sørlandsk i ukens utgave av Donald-bladet.

FOTO: PEDER EBBESEN