Med stigende produksjonskostnader, kundefrafall og flere som deler abonnementer, vil strømmebransjen merke at kundene har mindre å rutte med. Det viser en fersk Deloitte-undersøkelse som gir ny innsikt i nordmenns digitale forbruksvaner. Deloittes rapport, Digital Consumer Trends, gir en realitetssjekk av skandinaviske forbruksmønstre innen teknologi, media og telekommunikasjon. Konsulent- og revisjonsselskapet har blant annet analysert skjermbruk, strømming, sosiale medier og nyhetstjenester, og belyser i år bruk av generativ AI.


 

– Strømming har blitt normen blant nordmenn. I 2022 så 29 prosent av alle nordmenn på serier/filmer daglig gjennom strømmetjenester. I 2023 har tallet økt til 39 prosent, men for første gang siden 2021 faller andelen norske forbrukere som rapporterer at de har tilgang til et betalt strømmeabonnement, sier Joachim Gullaksen, bransjeleder for teknologi, media og telekommunikasjon.


  

Ferske tall viser at med økte kostnader og sterk konkurranse, blir det tøffere for strømmegigantene å tjene penger. Konkurransen har ført til kundefrafall for flere strømmetjenester i Norge. Nordmenn har blitt mer prissensitive, og hopper oftere av og på abonnementer. 


I den nåværende perioden med høy inflasjon gjør mange forbrukere nødvendige justeringer i utgiftene sine, og streamingtilgang kan være en av de postene som nedprioriteres. 


– Andelen som hadde tilgang på minst én strømmetjeneste var 81 prosent i 2022. I 2023 ser vi en nedgang til 76 prosent. I tillegg ser vi at 27 prosent har kansellert en strømmetjeneste i løpet av det siste året. En av hovedgrunnene til at folk sier opp er at det er for dyrt, utdyper Gullaksen.  


Deling av abonnement 

Mens strømmeleverandører kjemper mot kundefrafall og stigende produksjonskostnader, møter de også utfordringer med folk som deler abonnementer. Netflix dominerer fremdeles blant betalte strømmetjenester nordmenn oppgir de har tilgang til, men også her har det vært en nedgang på åtte prosentpoeng fra 63 prosent i 2022 til 55 prosent i 2023. Netflix har også signalisert at de vil stramme til med tanke på deling av abonnement, samt at de vil øke prisene inn i 2024. I dag deles 48 prosent av Netflix-abonnementer i Norge (inklusive premiumbrukere) mellom to eller flere husstander. 


– Dersom det ikke lenger skulle være mulig å dele abonnementer, så oppgir 31 prosent av respondentene som bruker et Netflix-abonnement som betales av noen utenfor deres husholdning, at de vil slutte å bruke Netflix, og 31 prosent er usikre på hva de ville gjøre, avslutter Gullaksen.


Deloitte publiserer årlig en analyse av digitale forbrukertrender, og i år inkluderer undersøkelsen svar fra 27.150 respondenter i alderen 18 til 75 år fra 17 land på tre kontinenter. Den skandinaviske delen av undersøkelsen omfatter 4000 respondenter, inkludert ca. 1000 nordmenn.
PUBLISERT 24.11.23


Tøffere tider for strømmetjenester

VANSKELIGERE Å TJENE PENGER: Strømmeleverandørene kjemper mot kundefrafall og stigende produksjonskostnader, men de har også utfordringer med folk som deler abonnementer.

FOTO: INGE MATLAND, MEDIABLIKK