Google manipulerer brukerne til å velge de minst personvernvennlige alternativene gjennom utspekulert design og misvisende informasjon. Forbrukerrådet klager nå inn selskapet for brudd på personvernlovgivningen.Alle som oppretter en Google-konto må ta aktive valg når det kommer til deling og bruk av personlig informasjon. Dette gjelder også hvis du tar i bruk en mobil med Android. Ikke overraskende legger selskapet opp til at du skal si «OK» til å dele mest mulig om deg selv. 

 

Forbrukerrådets gjennomgang viser hvordan Google dytter brukerne til å velge bort eget personvern gjennom bruk av manipulerende design, uklart språk, villedende og skjulte valg.


– Det kreves kun ett klikk for å «akseptere» til at selskapet kan overvåke deg, spore deg på tvers av plattformer og bruke informasjonen om deg i markedsføring. Hvis du ikke aksepterer dette tvinges du inn i Googles personvernlabyrint, hvor faren for å velge bort egne rettigheter er stor, sier fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet.


– Dette står i sterk motstrid til Googles løfter om å ivareta egne brukere, og er også et klart brudd på krav om at personvern både skal være innebygget i tjenesten og skrudd på som utgangspunkt.Krever håndheving av regelverket

I klagene vises det også til at Googles innsamling og bruk av brukernes informasjon går langt utenfor de krav som er satt til gjennomsiktighet og rettmessig bruk.


– Google gjør svært god butikk på å overvåke og sammenstille informasjon om oss, slik at de kan målrette markedsføringen når vi er mest mottakelige. Dette bryter ikke bare med vår rett til privatliv, men gjør oss sårbare for manipulasjon, diskriminering og svindel, og skader både oss forbrukere og samfunnet som helhet, sier Finn Myrstad.Klage fra 2018 er fortsatt ikke ferdigbehandlet

Forbrukerrådet klagde også i 2018 inn Google for lignende forhold. Denne klagen ligger fortsatt til behandling hos det irske datatilsynet, og det er uvisst om og eventuelt når klagen blir behandlet.


– Det hjelper dessverre lite med et godt regelverk når håndhevingen i viktige og prinsipielle saker langt på vei er fraværende. Saker mot teknologigigantene havner som regel i Irland, hvor tilsynet har vist lite vilje til å håndheve regelverket, sier Finn Myrstad.   


– Mens klagene støver ned i Irland fortsetter Google og andre teknologiselskaper å overvåke og sammenstille informasjon om oss. Vi forventer nå at datatilsynene følger opp og ser til at selskapene blir holdt ansvarlige.PUBLISERT 30.06.22Google dytter brukerne inn i omfattende overvåkning