Vil ha «demokratidugnad»

I forkant av høstens valg går Medietilsynet ut med en ny kampanje som oppfordrer alle til å ta ansvar for en bedre debattkultur på nett.


– Vi trenger flere stemmer inn i hverdagsdebatten. Ikke minst må vi voksne bidra til et godt klima for den politiske meningsutvekslingen, slik at også neste generasjon ønsker å delta aktivt i demokratiet, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.


Utgangspunktet for Medietilsynets kampanje er meldinger som er sendt til norske politikere og omtale av politikere i sosiale medier.


– Vi ba de politiske partiene på Stortinget sende oss konkrete eksempler på meldinger de har fått med hets og sjikane. Dessverre var det ikke noe problem å finne slike eksempler, sier Velsand. 


I kampanjefilmen, som lanseres under Arendalsuken, blir en del av disse meldingene lest opp av barn i 10–12-årsalderen.


– Effekten blir ekstra stor når det er barn som leser meldingene. Barna selv ble både overrasket og sjokkert da de fikk vite at voksne personer hadde skrevet noe slikt til hverandre. Å bli politiker fristet ingen av dem, sier Velsand.


PUBLISERT 17.08.23


DE UNGE OG VALGET: Hva tenker barn når de leser meldinger skrevet om og til norske politikere?