Polaris Media overtar 51 prosent

av Schibsted-aviser på Vestlandet

Polaris Media kjøper majoriteten av aksjene i Schibsteds seks lokale mediehus på Vestlandet, og kjøper samtidig ut minoritetseierne i sine mediehus i Sunnhordland. Polaris Media og Schibsted er enige om en avtale hvor Polaris Media kjøper 51 prosent av aksjene i mediehusene Vestnytt, Askøyværingen, Strilen, Bygdanytt, Øyposten og Randaberg 24. Schibsted vil fortsette som medeier i selskapene med 49 prosent av aksjene. De seks mediehusene har rundt 70 millioner kroner i årsomsetning, og 23.000 abonnenter.


Mediehusene vil fra oktober 2023 inngå i Polaris Media Vest, som etter oppkjøpet vil bestå av ti lokale mediehus på Vestlandet. Polaris Media vil etter dette bestå av 79 mediehus i Norge og Sverige, med ca 620.000 abonnenter. 


Satsingen på Vestlandet er en videreføring av Polaris Medias etablering av Polaris Media Vest gjennom oppkjøpet av majoritet i Bladet Sunnhordland i 2020. Samtidig som Polaris Media kjøper seks lokale mediehus fra Schibsted, har konsernet også kommet til enighet om å kjøpe ut minoritetsaksjonærene fra tidligere Bladet Sunnhordland konsern. Dette medfører ingen endringer i operative roller som enkelte av de tidligere eierne har i selskapet, heter det i en pressemelding fra Polaris Media. 


– Gjennom sameierskap med Schibsted, og etableringen av en betydelig større region, vil mediehusene kunne jobbe sammen for å utvikle sine posisjoner på Vestlandet. Med større skala vil mediehusene ha flere krefter som kan jobbe med å utvikle både journalistikken og de kommersielle produktene, og videreutvikle rollen mediehusene spiller i sine lokalsamfunn, sier Håvard Kvalheim, styreleder i Polaris Media Vest.


– Nå som de tidligere eierne i Bladet Sunnhordland har solgt seg ut, vil regionen bestå av mediehus som er eid av Polaris Media eller i sameierskap mellom Polaris Media og Schibsted. Sammen ønsker vi å utvikle mediehusene i regionen slik at de skal være best mulig rustet for å møte den digitale fremtiden, sier Per Axel Koch, konsernsjef i Polaris Media. 

PUBLISERT 14.08.23