Orker vi mer reklame på tv?

Selv om vi allerede drukner i reklame, sier Medietilsynet seg enig i Ytringsfrihetskommisjonens forslag om å droppe forbudet for politisk reklame på tv.Forbudet mot politisk reklame på tv var i sin tid ment å sikre likeverdige vilkår for politiske meningsytringer, uavhengig av den enkelte aktørs økonomiske ressurser. Forbudet skulle også bidra til å opprettholde en saklig og nyansert offentlig debatt om kompliserte samfunnsspørsmål på kanaler med sterk påvirkningskraft, skriver Medietilsynet i en pressemelding.


Forbudet mot politisk tv-reklame var ett av mange områder som ble omtalt da Ytringsfrihetskommisjonen i fjor høst la frem sin utredning. Kommisjonens anbefalinger for å styrke ytringsfrihetens kår i Norge har nå vært på høring. Medietilsynet er enig med Ytringsfrihetskommisjonen i at det ikke lenger er grunnlag for å si at tv er mer slagkraftig enn nettbaserte medier som Snapchat, TikTok og Facebook. Tall fra blant annet Norsk mediebarometer fra SSB viser at nordmenn bruker mer tid på digitale medier enn på tradisjonelle medier som tv.


– Endringer i mediebruken, og at den politiske påvirkningen er minst like kraftfull i sosiale medier som på fjernsyn, gjør at Medietilsynet mener det ikke lenger er noen god begrunnelse for å forby politisk tv-reklame, sier Mari Velsand, direktør i tilsynet.


Myndighetene har også pålagt allmennkringkasteren NRK å ha en bred og balansert redaksjonell dekning ved valg, og sørge for at samtlige partier over en viss størrelse skal omtales i den redaksjonelle valgdekningen.


– Vi mener også det er viktig at tilbyderne av audiovisuelle medietjenester så langt som mulig likebehandles, uavhengig av om tjenesten tilbys direkte eller via strømming. Dette taler også for at forbudet mot politisk reklame på tv bør oppheves, sier Velsand.

PUBLISERT 20.01.23


MER REKLAME:  Snart kan det bli tillatt med politisk reklame på norsk tv.

FOTO: MEDIETILSYNET