FERSKE TALL  

– 2017 blir sannsynligvis året da brukerinntektene blir mediebransjens viktigste inntektskilde, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.  Norske medier hentet i fjor 9,3 milliarder kroner fra brukerbetaling, mens reklameinntektene utgjorde 9,9 milliarder. Det viser årets medieøkonomioversikt fra Medietilsynet.


Avisene og kringkasterne omsatte i 2016 for 25,4 milliarder kroner, og sto dermed for knapt én prosent av fastlands-Norges BNP. I løpet av de siste fem årene har bransjens omsetning falt med tre prosent, viser Medietilsynets oppsummering av fjorårets økonomiske situasjon i medie-Norge.


Fallet i avisenes annonseinntekter og økte inntekter fra salg av kanalpakker og premiumkanaler på tv gjør at vektskålen sannsynligvis tipper i favør av brukerbetaling i år. Tv-virksomhetenes brukerinntekter utgjorde 41,9 prosent av omsetningen i 2016.


Mens avisene mistet nær en milliard kroner i reklameinntekter, økte tv-virksomhetenes reklameinntekter marginalt. Radiovirksomhetenes reklameinntekter gikk ned, og mye av nedgangen skyldes at Bauer Media la ned sine lokalradiovirksomheter.


NRK er Norges største medievirksomhet målt i omsetning. Over en femårsperiode har NRKs andel av mediebransjens totale driftsinntekter økt – fra 19,3 prosent i 2012 til 22,1 prosent i 2016.


De kommersielle kringkasternes inntekter øker imidlertid mer enn NRKs inntekter, og var nær to milliarder kroner høyere enn NRKs inntekter i 2016.


Radio mer lønnsomt enn tv

For første gang i historien var norsk radio i 2016 mer lønnsom enn tv. Radioene tjente 102 millioner kroner på driften i 2016. Tv-virksomhetene svekket lønnsomheten kraftig, og fikk et samlet driftsoverskudd på 52 millioner kroner i 2016, mot 457 millioner kroner året før.


– Dyre produksjoner og senderettigheter er viktige årsaker til svakere lønnsomhet på tv-siden. Høye kostnader knyttet eksempelvis til rettigheter er sannsynligvis en utvikling som bare vil forsterke seg fremover, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.


Kringkastingsavgiften, NRKs desidert viktigste inntektskilde, utgjorde vel 5,5 milliarder kroner i 2016. Det tilsvarer 45 prosent av kringkasternes samlede omsetning.


Avisene sto for mesteparten av bransjens driftsoverskudd i 2016, med 491 millioner kroner. Samlet hadde bransjen et driftsresultat på 646 millioner kroner.


Svak lønnsomhet i gratisaviser

I år rapporterer Medietilsynet for første gang om gratisavisenes driftsøkonomi. 21 selskaper som ga ut 31 gratis nyhetspublikasjoner hadde 312 millioner kroner i driftsinntekter i 2016, ned med 27 millioner fra 2015.


Gratispublikasjonslandskapet i Norge er sammensatt. Den største aktøren er Nettavisen, som hadde solid lønnsomhet i 2016 etter kostnadskutt. Nettavisen alene står for nær 45 prosent av omsetningen på gratisavismarkedet. Lønnsomheten i de lokale gratispublikasjonene er svak, spesielt i de papirbaserte gratisavisene.
I KORTHET

• Avisene og kringkasterne omsatte for 25,4 milliarder kroner og sto for knapt én prosent av fastlands-Norges BNP i 2016.


• I løpet av de siste fem årene har bransjens omsetning falt med tre prosent.


• Avisenes andel av mediebransjens samlede omsetning gikk ytterligere ned i 2016. Avis sto for 47,8 prosent av omsetningen mens radio- og tv-virksomhetene sto for 52,2 prosent.


• Mens avisene mistet nær en milliard av sine driftsinntekter i 2016, økte kringkasterne sine inntekter med nær 500 millioner kroner.


• Både NRK og de kommersielle tv-virksomhetene økte sine inntekter med henholdsvis 112 og 326 millioner kroner i 2016.


• I radiovirksomhetene gikk inntektene ned med 38 millioner kroner i fjor.


• Kringkastingsavgiften, NRKs desidert viktigste inntektskilde, utgjorde vel 5,5 milliarder kroner i 2016. Det tilsvarer 45 prosent av kringkasternes samlede omsetning.

PUBLISERT 26.10.17

Brukerbetaling medienes viktigste inntektskilde

(placeholder)

SVEKKET LØNNSOMHET: – Dyre produksjoner og senderettigheter er viktige årsaker til svakere lønnsomhet på tv-siden, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

NYHETER