Norske kunstnere publiserer sin egen versjon av åndsverkloven

PUBLISERT 17.04.18

(placeholder)
PROTESTERER:  Fra venstre: Ingrid Kindem, Marianne
PROTESTERER:  Kunst-Norge publiserer revidert utga

NYHETER