– SKAL SETTE DAGSORDEN    

30. november lanserer Amedia en ny lokalavis i og for Oslo. Den nye avisen – som får navnet Avisa Oslo (forkortet AO) – blir en digital nyhetsavis som ifølge forhåndsreklamen skal være «tettere på Oslo og byens befolkning enn noe annet nyhetsmedium».– Vi skal lage den avisen Oslo mangler – og trenger. AO skal være en frisk lokalavis som bryr seg, stiller de viktige spørsmålene, setter dagsorden, skaper debatt og som skal være først ute med det som skjer innenfor bygrensen. Vi skal gi folk som bor i Oslo den informasjonen de trenger for å orientere seg. Det skal alltid være mulig å vite hva som skjer i Oslo, her og nå, og hvorfor det skjer, sier Magne Storedal. Han blir ansvarlig redaktør i den nye lokalavisen. 


Etter mange år uten en egen lokalavis for hele kommunen, får landets hovedstad igjen en rendyrket lokalavis for og om hele byen. Oslo blir i dag regnet som den største blindsonen i medienorge som følge av at byen mangler en bred allmenn lokalavis med systematisk løpende redaksjonell dekning av lokale forhold. Til tross for at et tyvetalls aviser har sin redaksjon og blir utgitt i Oslo, vil AO bli den eneste avisen som dekker hele byen og handler om det som skjer der, skriver Amedia i en pressemelding i forbindelse med lanseringen.

 

– Med denne etableringen ønsker vi å skrive mediehistorie. Amedia er landets største eier og utgiver av lokalaviser. Vi tar nå ansvar for å sikre de 694.000 innbyggerne i Oslo tilgang til levende, engasjerende og utfordrende lokaljournalistikk. AO lanseres midt i en unntakstilstand i hovedstaden som mer enn noe annet illustrerer hvorfor det er så viktig med en lokalavis i kommunen. Folk har et enormt behov for informasjon om det som skjer i sitt nabolag og nærmiljø. Derfor har vi bestemt oss for å utvikle den avisen alle har drømt om å finne i Oslo, men ingen har laget – før nå, sier styrelederen i det nye avisselskapet, Jostein Larsen Østring.

 

Han opplyser at avisen skal være en fri, uavhengig og inkluderende lokalavis for hele Oslo, med en målgruppe det er lett å definere; den begynner og stanser ved grensestolpene rundt byen. 


Ansvarlig redaktør Magne Storedal sier at AO blir en avis som skal speile mangfoldet i byen og ivareta befolkningens informasjonsbehov, uavhengig av deres politiske tilhørighet, hvor de kommer fra, hva de tror på eller hvilken seksuell legning de har. – Vi skal ta Oslo på alvor som et levende og dynamisk lokalsamfunn, ikke bare som et sentrum for Stortinget og regjeringen og andre nasjonale institusjoner, sier Storedal. 


Amedia vil satse tungt på sin nye avis. Magne Storedal bygger nå opp en slagkraftig redaksjon med 35 redaksjonelle medarbeidere, som skal levere nyheter døgnet rundt syv dager i uken. 


– Vi vet det er behov for en avis som AO. Bare en liten del av byens innbyggere abonnerer i dag på en av de lokale bydelsavisene i Oslo. Vi skal samle Oslo i én avis igjen, og fylle rommet mellom bydelsavisene og region- og riksavisene, sier Storedal. Selv har han bakgrunn som journalist og redaksjonell leder i VG og Dagens Næringsliv og som ansvarlig redaktør i Romerikes Blad siden 2013. 


AO blir en abonnementsavis, selv om svært mye av innholdet også vil være åpent tilgjengelig for alle. Abonnentene vil imidlertid få tilgang til et unikt innholdsunivers, som alt sportsinnholdet i Direktesport, og muligheten for å tegne et +Alt-abonnement som gir tilgang til 75 andre lokalaviser fra hele landet.

 

– Vi som jobber i AO skal kun skrive om Oslo. Men abonnentene vil også kunne glede seg over den journalistikken 900 andre journalister over hele Norge lager. Det er et unikt tilbud og en merverdi ingen andre aviser kan tilby, sier redaktør Magne Storedal.


Staben i AO er forberedt på konkurranse fra etablerte aviser i hovedstaden og NRKs lokalsendinger. 


– Konkurranse skaper mangfold. Dersom vår tilstedeværelse i Oslo fører til at andre medieaktører tar byen på større alvor, vil det vitalisere journalistikken og komme oslofolk til gode. Vi er ikke redd for konkurranse. Vi har den kraften og de musklene som trengs for å lykkes, sier Storedal.(placeholder)

Nå får Oslos innbyggere en ny lokalavis på nett