TIL KAMP MOT FORDOMMER OG STEREOTYPIER

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) lanserer i dag en rekke filmer på arabisk og somali. Hensikten er å gi skeiv ungdom med flerspråklig bakgrunn redskaper til å snakke om sin egen identitet og egne rettigheter på en måte som ikke oppleves nedlatende eller skamfullt.– Vi er stolte av å kunne bidra til en inkluderende Pride-feiring gjennom å ha filmene med i den digitale paraden, sier Libe Rieber-Mohn, IMDis direktør.


Filmene er et samarbeid med Skeiv Verden og lanserer bedre og mer inkluderende måter en kan snakke om homofile, lesbiske, bifile og transpersoner på arabisk og somali. Produktene er kvalitetssikret av tolker og testet i referansegrupper med målgruppen.


– Vi vet at holdningene knyttet til skeive henger etter i en del grupper i det norske samfunnet. Skeive personer med somalisk- eller arabiskspråklig tilknytning kan oppleve at ordene som brukes for å omtale homofile, lesbiske, bifile og transpersoner er preget av fordommer og stereotypier. Ingen bør akseptere at de eneste tilgjengelige begrepene om seg selv er nedlatende og respektløse, sier Rieber-Mohn.


• En rapport IMDi bestilte fra Fafo i fjor viser konservative holdninger til homofili i deler av det norsk-somaliske miljøet. 


• Mer info om kampanjen med filmer finner du her.

(placeholder)

IMDi lanserer filmer om homofili på arabisk og somali