(placeholder)

TOTALOPPLAG PÅ 1,4 MILLIONER – NED 4,8 PROSENT

– Det er bekymringsfullt at nedgangen for magasinene fortsetter, selv om den er noe lavere enn den har vært de siste årene, sier Randi S. Øgrey i Mediebedriftenes Landsforening, som i dag legger frem nye tall som viser at norske blader fikk en opplagsnedgang på i underkant av fem prosent i 2019.Totalopplaget for norske magasiner går tilbake med 4,8 prosent fra 2018 til 2019 og er nå på nærmere 1,4 millioner, målt i summen av opplag per utgivelse. Til sammen ble det solgt 39 millioner blader i 2019. Elleve titler kan vise til vekst i opplag per utgivelse og like mange til total vekst i antall solgte blader, og blant titlene med vekst i opplag per utgivelse finner vi seks fra Egmont, tre fra Bonnier og to fra Aller Media.


Førti titler går tilbake per utgave i 2019 og opplagsnedgangen gjør seg gjeldende for alle kategorier, med unntak av for kategorien «Kvinne». Her går også fire av fem titler tilbake, mens Stella som det siste året har gått fra seks til to utgaver, mer enn dobler opplaget på de gjenstående utgavene og skaper dermed vekst for kategorien. Kategoriene «Bil og båt» og «Helse, livsstil og mat» går mest tilbake. Norges ti største blader i opplag


  1  Hjemmet (127.000)

  2  Se og Hør tirsdag (95.000)

  3  Familien (71.000)

  4  Vi over 60 (67.000)

  5  Her og Nå (55.000)

  6  Norsk Ukeblad (51.000)

  7  Allers (39.000)

  8  Vakre Hjem og Interiør (39.000)

  9  Hytteliv (36.000)

10  Vi Menn (35.000)
Lesertallene


Rangeringen for de syv største titlene er som for 2018. Seks av titlene er fra Egmont, mens fire er fra Aller Media, og halvparten av bladene er i kategorien «Voksen kvinne». Samtlige av titlene på topplisten går tilbake, med unntak av Vakre Hjem & Interiør, som har hatt en frekvensjustering, fra åtte til syv utgaver i perioden.


Lesertallsmålingene for magasinene er justert gjennom 2019. Både innsamling, utvalg og vekter er endret, og tiltakene vil ifølge Kantar heve kvaliteten på målingene. Endringer i lesertallene det siste året kan derfor være en effekt både av metodeendringer og reelle endringer i folks lesing av blader og magasiner.


24 prosent av den norske befolkningen leser daglig minst ett papirmagasin og i gjennomsnitt ble magasinene tatt frem og lest eller tittet i tre ganger. Hver gang ble 56 prosent av magasinenes sider lest, noe som er på nivå med året før, skriver Mediebedriftenes Landsforening i en pressemelding.


Illustrert Vitenskap er Norges mest leste blad i 2019 med 385.000 lesere per utgave, etterfulgt av Donald Duck og Co. med 303.000 lesere og Se og Hør tirsdag med 299.000 lesere. Hjemmet som lå på andreplass i 2018 er i 2019 Norges fjerde mest leste blad.


Kategoriene «Fagblader», «Sport og reise» og «Bolig og interiør» går frem, mens «Voksen kvinne» går mest tilbake. Bladet På TV øker mest, med 46.000 lesere per utgave, det siste året. Aftenposten Historie er en annen av de større bladene som kan vise til vekst, og tittelen styrker sin posisjon med en økning på 5.000 lesere i perioden. Til sammen 20 magasiner øker sammenlignet med 2018, og her finner vi blant annet Lev Landlig fra Egmont og Vakre Hjem & Interiør fra Aller Media, samt flere av titlene til Tun Media som Traktor, Norsk Landbruk og Bondebladet. 49 titler går tilbake.• Her er OPPLAGSTALLENE


• Her er LESERTALLENELeserflukten fra norske magasiner fortsetter

NYE TALL: Mange norske magasiner har for lengst gå