(placeholder)
NYE INNTEKTER: Tv-kanalenes inntekter fra salg av